G. Rettelse Strækningsoversigt 13.08.2022

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed har opdateret Strækningsoversigt ETCS gældende fra den 13.08.2022.

Rettelsen omhandler:

Strækning 33:
Ibrugtagning af strækningen Holstebro - (Vejle)

Se opdateret Strækningsoversigt ETCS

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000