Tidsplan

 

 

2020:

December

 -Stationen åbner den 14. december

Marts - sommer:

- Gangbro, elevatortårne og trapper hejses på plads 
- Etablering af belysning på gangbro
- Montage af elevatorer
- Diverse afsluttende arbejder
- Opsætning og tilslutning af aptering på stationen  

Januar – marts:

- Terrænregulering  
- Kabelføring
- Etablering af fundamenter og søjler til gangbro, trapper og elevatortårne 

 

2019:

August – oktober

- Rydning og etablering af arbejdsveje samt skurby og byggepladsfaciliteter
- Etablering af mastefundamenter og master til kørestrøm
- Kørestrømsledninger overflyttes til de nye master  
- Gamle master, ophæng og fundamenter fjernes

Oktober – december:

- Sikringsarbejder
- Kabelarbejder
- Etablering af fundamenter til perroner
- Perronelementer monteres
- Drænarbejder langs sporet
- Opsætning af midlertidig afskærmning mellem banen og den nye station