Om projektet

Sporombygning og brofornyelse på Vejle Station

En omfattende fornyelse af Vejle Station sættes i gang hen over sommeren med opstart den 19. juni og 8 uger frem. I hele perioden vil der blive afviklet trafik fra stationen, men enkelte spor og perroner blive løbende afspærret i perioden.

Trafikken
Arbejdet udføres i delspærringer og i perioder om natten, således der opretholdes trafik til og fra stationen. For detaljer om togtider henvises til rejseplanen.dk

Nye skinner, skærver og dræn
Sporombygningsprojektet omfatter hele Vejle Station, som er beliggende på den dobbeltsporede hovedstrækning mellem Sjælland og Jylland. Arbejdet omfatter både spor- og jordarbejder, hvor der udskiftes skinner, sveller, skærver og to sporskifter. Desuden laves der perronarbejde og etableres nyt dræn og afvanding, så vandet kan løbe væk fra sporene. En eksisterende støttemur fjernes og erstattes af en ny støttemur inde på selve stationsområdet mellem spor 10 og 11.

Renovering af perrontunnel og to broer

Ud over selve sporfornyelsen bliver der udført renoveringsarbejder af den eksisterende perrontunnel frem til slutningen af oktober måned samt broen over Havnegade tæt på. Ved broen over Gammelhavn ændres sporene fra fastbefæstelse til ballasteret spor.

Bygge- og depotpladser
Der er planlagt 3 byggepladser ved:

  • Vejle Havn – Pakhusgade/Sjællandsgade fra 15. maj - 1. september
  • DSB areal bag ved den gl. Godsbygning fra 1. juni -1. september
  • P-areal bag ved Vejle Centralrenseanlæg fra d. 25. juni-d. 30. juni