Vejle Station

En omfattende fornyelse af Vejle Station sættes i gang hen over sommeren.