Nabo til arbejdet

For naboer vil der i perioder være gener i forbindelse med sporfornyelsen:

Der vil være støj langs banen, når vi skærer skinner over, svejser og arbejder med skærver.

Flere steder har vi arbejdspladser, og her vil der være støj fra arbejdskørsel og omlæsning af byggematerialer.

Der vil være lys fra banen og byggepladserne, og i tørt vejr kan det støve. Vi begrænser støvet ved at vande.

Når vi er færdige med arbejdet, kan der i en periode være mere støj fra skinnesamlingerne end før. Desuden vil der være kortvarig støj, når vi på et senere tidspunkt justerer sporet, så det ligger helt præcist.