Roskilde-Holbæk

Fra 20. marts til 18. april foretager vi en større sporfornyelse mellem Roskilde og Holbæk. I samme periode forbereder vi strækningen til elektrificering.

Trafikale konsekvenser

Der er reduceret drift mellem Roskilde og Holbæk fra 20. marts til 3. april.  Fra 4. april til 18. april er strækningen totalspærret. Der bliver indsat togbusser mellem Roskilde og Holbæk under totalspærringen, mens der kører tog mellem Holbæk og Kalundborg.

Se flere detaljer på Rejseplanen eller dsb.dk.

Banedanmark bestræber sig på i videst muligt omfang at planlægge sporspærringerne på en sådan måde, at togtrafikken ikke generes mere end højst nødvendigt.

Sporspærringerne er en nødvendig del af arbejdet for at fremtidssikre jernbanen, så danskerne også fremover kan rejse bæredygtigt og hurtigt gennem trængslen og på tværs af landet.

Læs mere om elektrificeringsprojektet