Korsør-Ringsted

 

Det er nødvendigt at forny sporet ved Slagelse Station på grund af banens tilstand, så vi kan opretholde normal drift og punktlighed. Mens vi arbejder, skal togene sætte farten ned og der er færre spor til rådighed.  I de perioder hvor vi har lukket for togdrift i Slagelse, laver vi samtidig et større arbejde i køreledningsanlægget ved Sorø. Dette for at sikre bedre forsyning af kørestrøm til togene.

 

 

Trafikale konsekvenser

Der er reduceret drift gennem Slagelse Station fra 17. juli til 14. december, mens vi opgraderer Slagelse Station. I tre perioder er strækningen Ringsted-Korsør totalspærret og der bliver indsat togbusser:

Totalspærring:
17. juli - 27. juli
3. oktober - 5. oktober
12. december-14. december

De tilstødende strækninger Roskilde-Ringsted og Korsør-Odense vil også blive påvirket af den reducerede drift. Se flere detaljer på Rejseplanen eller dsb.dk.

Banedanmark bestræber sig på i videst muligt omfang at planlægge sporspærringerne på en sådan måde, at togtrafikken ikke generes mere end højst nødvendigt.

Sporspærringerne er en nødvendig del af arbejdet for at fremtidssikre jernbanen, så danskerne også fremover kan rejse bæredygtigt og hurtigt gennem trængslen og på tværs af landet.

 

Læs mere om projektet