Banedanmark ombygger Hobro Station

Henover foråret og sommeren 2018 ombygger vi jernbanestrækningen mellem Langå og Hobro. Spor og sporskifter på strækningen er nedslidte og trænger til fornyelse. Arbejdet omfatter også ombyg­ning af Randers og Hobro Stationer. Sporombygningen betyder, at der i fremtiden vil opstå færre forsinkelser på grund af fejl samt medføre et mindre behov for vedligehold på og langs banen i en årrække.

Hobro Station
Ombygning af Hobro station er første del af sporombygningsprojektet mellem Langå og Hobro. Fra 1. marts til 20. april gennemfører vi første del af ombygningen af stationen. I denne periode fjerner vi gamle sveller og spor, som ikke er længere er i brug, syd for stationen.

Til sommer fjerner vi gammelt grus og skærver og etablerer en helt ny bund med stabilgrus og skærver. Herefter lægger vi nye skinner og sveller, og perron 2 og 3 bliver ved samme lejlighed forkortet og får nye forkanter.

På Hobro Station skal vi:

  • udskifte skinner og sveller på stationen
  • etablere ny sporkasse i spor 2 og 3
  • udskifte 7 sporskifter
  • afkorte længden på perronerne

    Arbejdet bliver udført med gravemaskiner og gummiged, og der vil køre dumpere og lastbiler til og fra stationen med gamle og nye materialer til ombygningen. Arbejdet kan i perioder være støjende for de nærmeste naboer. Der vil være støj fra anlægsmaskiner og gravemaskiner samt øget tung trafik i området.

    Trafikken
    Togtrafikken bliver ikke berørt, som en følge af arbejderne i marts og april, men vi anbefaler altid, at du tjekker rejseplanen.dk, når du planlægger en rejse. Senere på sommeren får vores arbejder indflydelse på togtrafikken.