Arbejdet på strækningerne

DET ER ET OMFATTENDE ARBEJDE AT INTEGRERE OG INSTALLERE ET HELT NYT SIGNALSYSTEM PÅ S-BANEN 

For at gøre banen klar til det nye signalsystem skal Banedanmark installere nyt, teknisk udstyr på alle S-banens strækninger, opgradere dele af eksisterende udstyr som f.eks. motordrevene i de mange sporskifter og udstyre S-togene med teknisk udstyr.

Arbejdet foregår på strækningerne mellem stationer, inde på stationsområderne og i eller tæt på sporet. Arbejdet omfatter blandt andet:  

 • Opsætning af teknikhytter ved stationerne
 • Opsætning af radiomaster - De placeres for hver ca. 400 meter på strækningen.
 • Udskiftning af sporskiftedrev - Den mekanisme som får sporskiftets ender til at bevæge sig.
 • Nye fiberkabler skal lægges ud og samtidig fornyes nogle af de render, kablerne ligger i. 
 • Montering af baliser i sporet på alle strækningerne. Baliserne er med til at angive det enkelte togs placering på strækningen.
 • Montering af akseltællere. Akseltællerne er med til at give korrekt stedangivelse i de elektroniske sikringssystemer for tog, der ikke er udrustet med de nye CBTC-systemer eller hvis der er fejl på togets CBTC udrustning (fallback)

Installationer

Udrulningen af det nye signalsystem på S-banen forventes afsluttet i 2022. Når det er sket er der blandt andet installeret:

 • 37 teknikhytter 
 • Over 3750 baliser 
 • Over 600 sporskiftedrev
 • Over 1100 afsnitsmærker 
 • Over 1000 akseltællere 

Spørgsmål og svar

Akseltællere gør det muligt at detektere, om der stadig befinder sig enheder i selve afsnittet i den flydende blok. Akseltællerne er altså med til at give korrekt stedangivelse i de elektroniske sikringssystemer for tog, der ikke er udrustet med de nye CBTC-systemer eller hvis der er fejl på togets CBTC udrustning (fallback). Vi skal installere over 1000 akseltællere i forbindelse med udrulningen af signalsystemet på S-banen. 
Afsnitsmærker markerer slutpunktet for et strækningsafsnit. Vi skal installere over 1100 afsnitsmærker i forbindelse med udrulningen af det nye signalsystem på S-banen.

Baliser er elektromagnetisk sendere. Baliserne er med til at angive det enkelte togs placering på strækningen. Vi skal installere over 3750 baliser til udrulningen af det nye signalsystem på S-banen.