Om Signalprogrammet

Signaler til fremtiden

Banedanmark er i gang med en totaludskiftning af de forældede danske signalanlæg på både S-banen og fjernbanen. 

S-banen forsynes med CBTC-teknologi (Communication Based Train Control), mens fjernbanen skal leve op til reglerne for det fælleseuropæiske standardsystem, kendt som European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Banedanmark er i øjeblikket i fuld gang med at udrulle nye signalsystemer på jernbanen, men tilpasningen til den danske jernbane har vist sig mere kompliceret end forventet.

De nye signalsystemer vil medføre færre forsinkelser og give mulighed for højere hastighed og flere tog.

Mange fordele ved nye signalsystemer

Med nye signalsystemer får Danmark en bedre jernbane med flere tog til tiden, et ensartet højt sikkerhedsniveau og færre forsinkelser, som skyldes signalfejl.

Læs mere om fordelene ved det nye signalsystem. 

En ny plan for sammenhængende og fremtidssikret togtransport i Danmark

Banedanmark præsenterede den 15. november 2017 transportforligskredsen for en ny udrulningsplan for Signalsystemet, som forligskredsen bakker op om. Planen er udviklet under maksimal hensyntagen til togdriften og passagererne og skal sikre størst mulig stabilitet i togdriften samt sørge for, at Signalprogrammet ikke forsinker elektrificeringen og introduktionen af fremtidens elektriske tog i Danmark.

Nyhed: Banedanmark præsenterer plan for sammenhængende og fremtidssikret togtransport

Læs mere om planen i Transportministeriets pressemeddelelse

Svar på spørgsmål fra Ingeniøren

Fagbladet Ingeniøren har bragt en række artikler vedrørende det nye signalsystem, som skal udrulles på hele det danske jernbanenet. Ingeniøren har i den forbindelse stillet Banedanmark en række spørgsmål. Nedenfor finder du de svar, Banedanmark har givet Ingeniøren.

Svar på uddybende spørgsmål vedr. Signalprogrammet (15.3.2017)

Bilag til svar (15.3.2017)

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. Signalprogrammet (22.3.2017)

Svar på spørgsmål (29.11.2017)

Svar på spørgsmål (7.3.2018)

Fakta

Totaludskiftning af de nedslidte signalsystemer på både fjernbanen og S-banen.

De nye signalsystemer vil medføre færre forsinkelser og give mulighed for højere hastighed og flere tog.

Flere tog til tiden

De nye signalsystemer vil have færre driftsforstyrrende fejl og dermed give bedre regularitet på hele jernbanenettet. Desuden giver de nye signalsystemer mulighed for at køre flere tog på visse strækninger.

Højere hastighed

På nye eller opgraderede strækninger giver det nye signalsystem mulighed for kørsel med højere hastighed.

 

 

S-banen:

Siemens

Fjernbane:

Alstom i Østdanmark

Thales-Strukton i Vestdanmark

seneste nyt fra signalprogrammet

Vi gør opmærksom på, at vi gemmer de data om dig, som du har oplyst i din henvendelse. Du kan læse mere om Banedanmarks persondatapolitik her: www.banedanmark.dk/persondatapolitik
Skriv dit spørgsmål her
Skriv dit navn her
Skriv din e-mail her
Brug denne egenskab til at vise en kort beskrivelse, noter eller vejledning, som brugeren kan læse i forbindelse med at formularen udfyldes. Det vil vises under indholdet af formularen.