Hvorfor skal signalanlæggene udskiftes?

Det er nødvendigt at udskifte signalanlæggene på fjern- og S-banen på grund af deres høje alder

Signalanlæggene på det danske jernbanenet er typisk mere end 30 år gamle og er et miks af mange forskellige teknologier. De ældste sikringsanlæg daterer sig helt tilbage fra 1930'erne, og hovedparten af anlæggene er installeret i perioden frem til og med 1970'erne. Gennemsnitsalderen er altså meget høj - og det er fejlraten også.  

De fleste anlæg er installeret i 1950'erne og 1960'erne og de ældste anlæg daterer sig helt tilbage til 1930érne. Gennemsnitsalderen er altså meget høj og det kan give fejl der medfører forsinkelser i togdriften. Alderen giver også udfordringer med vedligeholdelsen, da flere af komponenterne i de gamle anlæg er gået ud af produktion. Det gør det svært at skaffe reservedele, der ofte kun kan skaffes til veje ved at "kannibalisere" gamle ellers nedlagte anlæg.

Den samlede udgift ved at udskifte alle signalsystemer er på sigt langt billigere end at vedligeholde de gamle anlæg. Ved en totaludskiftning af signalanlæggene til moderne teknologi, forventer Banedanmark at en stor del af de forsinkelser, der skyldes signalfejl, forsvinder. På fjernbanen forventes et fald på ca. 80% i signalrelaterede fejl, mens der på S-banen forventes et fald på ca. 50%. 

De nye signalsystemer forventes at reducere antallet af signalrelaterede fejl væsentligt, hvilket hvert år betyder, at passagererne vil spare henholdsvis ca. 140.000 forsinkelsestimer på S-banen og ca. 790.000 på fjernbanen.

De nye signalsystemer vil desuden medføre en række fordele for togdriften og passagererne, herunder en mere effektiv togdrift, mulighed for højere hastighed og/eller større kapacitet på nogle strækninger og et ensartet højt sikkerhedsniveau på alle strækninger.