Weekendtest mellem Roskilde og Køge i uge 12

BANEDANMARK LUKKER ALLE JERNBANEOVERKØRSLER MELLEM ROSKILDE OG KØGE I WEEKENDEN FRA FREDAG D. 22. MARTS KL. 23.00 TIL SØNDAG D. 24. MARTS KL. 06.00. OVERKØRSLERNE ER LUKKET HELE LØRDAGEN.

Spærringerne skyldes, at vi tester det nye signalsystem på strækningen. Signalsystemet giver blandt andet mulighed for, at der kan køre flere tog og mindre ventetid ved overkørslerne. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn nødvendigt at lukke overkørslen, når vi tester. 

Vi oplever desværre flere, der ikke respekterer afspærringerne og krydser banen trods spærrebomme og byggepladshegn. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at det ikke alene er ulovligt af krydse overkørslerne, men også livsfarligt, da der kører testtog med høj hastighed på banen. Overtrædelse medfører politianmeldelse. Læs mere her.

Overkørsler lukket hele lørdagen

Testen er planlagt således, så overkørslerne vil være lukket hele lørdag. Overkørslerne lukkes fredag d. 22. marts og åbnes igen søndag d. 24. marts kl. 06.00. 

Vi lukker følgende jernbaneoverkørsler:
• Kamstrupvej, 4000 Roskilde
• Salløvvej, 4621 Gadstrup
• Hovedgaden, 4622 Havdrup
• Nauerbjergvej, 4622 Havdrup
• Østergade, 4623 Lille Skensved

Afsluttende fase
Banedanmark er gået ind i den afsluttende fase på strækningen mellem Roskilde og Køge. Hvis alt går efter planen sættes det nye signalsystem i drift i slutningen af maj. Test i uge 11 og 12 skal vise, om det er realistisk at sætte systemet i drift til maj. De næste spærringer frem mod ibrugtagningen af systemet vil derfor først blive meldt ud, når den endelige plan ligger fast.

Togbusser i stedet for tog

Tests er lagt i weekenden af hensyn til togtrafikken. DSB indsætter togbusser i forbindelse med spærringerne. Se mere på rejseplanen.dk. Vi beklager de gener, arbejdet har for dig. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på signalsystemer@bane.dk.

SMS-varslinger fra Banedanmark
Banedanmark benytter sig af et SMS-varslingssystem. Varslingssystemet bygger på offentligt tilgængelige telefonnumre og sende sms’er ud til de naboer, hvis telefonnummer er registreret på en adresse baseret på et geografisk indtegnet område. Hvis du ønsker at af- eller tilmelde dig SMS-varslinger fra Banedanmark skal du gøre det via dette link: https://cdm.servicevarsling.dk/