Vi installerer nyt signalsystem mellem Buddinge og Dyssegård

FRA NOVEMBER 2017 OG FREM TIL SOMMEREN 2018 INSTALLERER VI ET NYT, MODERNE SIGNALSYSTEM PÅ S-BANEN MELLEM FARUM OG RYPARKEN. DET NYE SIGNALSYSTEM VIL MEDFØRE FÆRRE FORSINKELSER OG GIVE MULIGHED FOR HØJERE HASTIGHED OG FLERE TOG.

Mellem Buddinge og Dyssegård sker arbejdet fra den 19. februar til den 23. marts. Vi arbejder i tidsrummet mellem kl. 20.00 og 05.00. Arbejdet er lagt i aften- og nattetimerne for at genere togtrafikken og passagerer mindst muligt. Vi starter i Farum og arbejder os fremad langs skinnerne, så hurtigt som muligt. Når vi er færdige mellem Buddinge og Dyssegård fortsætter vi installationsarbejdet videre mod Ryparken frem til sommeren 2018, hvor vi forventer at være færdige. Bagefter skal det nye udstyr testes. Vi forventer at tage det nye signalsystem i brug på strækningen i 2019.

Det går arbejdet ud på

For at gøre klar til det nye signalsystem skal vi installere nyt teknisk udstyr (akseltællere, baliser og radiomaster), opgradere sporskifter, rengøre kabelrender og trække nye kabler langs sporet og på stationerne på hele strækningen.

Nabo til arbejdet

Som nabo til banen og arbejdet kan du i korte perioder opleve, at vi arbejder i og omkring sporet. Vi forventer dog ikke at vores arbejde kommer til at medføre større støjgener, og du vil som nabo samlet set kun opleve enkelte døgn, hvor vi arbejder i dit område.

Vi beklager de eventuelle gener, arbejdet får for dig og håber på din forståelse. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.