Banedanmark genoptager test mellem Roskilde og Køge fra uge 33

Efter at have udskudt driften af det nye signalsystem og de afsluttende test genoptager Banedanmark nu test igen fra uge 33. Det nye signalsystem forventes sat i drift i slutningen af 2019 og skal give færre forsinkelser og flere tog til tiden.

Der er planlagt test på trækningen mellem Roskilde og Køge i weekenderne i uge 33, 34 og 40. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn nødvendigt at lukke overkørslerne, når vi tester. Vi tester for at sikre at systemet fungerer, er sikkert og har den fulde funktionalitet.

Vi lukker følgende jernbaneoverkørsler i uge 33, 34 og 40:

• Kamstrupvej, 4000 Roskilde
• Salløvvej, 4621 Gadstrup
• Hovedgaden, 4622 Havdrup
• Nauerbjergvej, 4622 Havdrup
• Østergade, 4623 Lille Skensved

Speciel weekendtest i uge 33 

I uge 33 er testen planlagt således, at Banedanmark lukker alle overkørsler fra fredag kl. 19.00 til mandag kl. 06.00. Alle overkørslerne vil være åbne lørdag mellem 9.00 og 16.30.

Søndag vil der kun blive testet mellem Køge og Gadstrup St. Det betyder at overkørslen i Gadstrup ved Salløvvej/Brordrupvej samt overkørslen ved Kamstrupvej vil være åbne for trafik fra 11.00 til 21.00 søndag. De resterende overkørsler vil være lukket for trafik fra lørdag og frem til mandag kl. 06.00. Banen vil dog være lukket hele weekenden, og der vil ikke køre passagertrafik på banen. 

Test i uge 34

I uge 34 vil alle overkørsler være lukket fra fredag kl. 19.00 til lørdag kl. 9.30. De spærres igen fra lørdag kl. 16.30 til søndag kl. 06.00. Det vil derfor være normal togdrift på strækningen søndag. 

Test i uge 40

Når Banedanmark tester i uge 40, vil alle overkørsler mellem Roskilde og Køge være lukket fra fredag kl. 19.00 til lørdag kl. 9.30. De spærres igen fra lørdag kl. 16.30 til mandag kl. 06.00.

Se hvornår de enkelte overkørsler er spærret her.

Afsluttende fase

Banedanmark er gået ind i den afsluttende fase på strækningen mellem Roskilde og Køge. Hvis alt går efter planen sættes det nye signalsystem i drift i slutningen af december 2019. De første testweekender skal vise, om det er realistisk at sætte systemet i drift. De næste spærringer frem mod ibrugtagningen af systemet vil derfor først blive meldt ud, når den endelige plan ligger helt fast.

Togbusser i stedet for tog

Tests er lagt i weekenden af hensyn til togtrafikken. DSB indsætter togbusser i forbindelse med spærringerne. Se mere på rejseplanen.dk.

Vi beklager de gener, arbejdet har for dig. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på signalsystemer@bane.dk.

SMS-varslinger fra Banedanmark

Banedanmark benytter sig af et SMS-varslingssystem. Varslingssystemet bygger på offentligt tilgængelige telefonnumre og sende SMS’er ud til de naboer, hvis telefonnummer er registreret på en adresse baseret på et geografisk indtegnet område. Hvis du ønsker at af- eller tilmelde dig SMS-varslinger fra Banedanmark skal du gøre det via dette link: https://cdm.servicevarsling.dk/