De første strækninger - her arbejder vi

Det nye signalsystem skal testes grundigt på en afgrænset jernbanestrækning inden det udrulles på resten af jernbanenettet. Signalsystemet kom i oktober i 2018 i drift på den første strækning i Danmark mellem Frederikshavn og Lindholm. Og vi er i fuld gang med at rulle det nye signalsystem ud på den første strækninger i Østdanmark mellem Roskilde og Køge, som vi forventer at sætte i drift i 2019. 

De første strækninger kaldes "Early Deployment" og er et centralt element i udrulningen af det nye signalsystem. 

Strækningen i Vestdanmark er valgt som den første strækning på grund af signalanlæggenes alder og fordi de har en lavere funktionalitet end på sammenlignelige strækninger (ingen såkaldt togkontrol og sikringsanlæg).

Strækningen i Østdanmark er også valgt som den første strækning fordi fordi strækningen i dag har ældre computerstyrede sikringsanlæg, som er  svære at vedligeholde levetidsforlænge.