Tidsplan og trafikale konsekvenser

Tidsplan 2019


Vi arbejder på banen fra den 23. marts til og med den 5. juli. Dog påvirker det først trafikken fra den 24. marts til den 12. juni.

Læs mere om trafikken på dsb.dk/Ringsted

Sporarbejdet gør, at vi ikke har samme kapacitet på banen som normalt. Vi har dog planlagt arbejdet, så vi rammer togtrafikken mindst muligt. Desværre kan vi ikke undgå, at der i perioder vil være færre afgange og i påsken vil al togdrift være indstillet på strækningen. 

I påsken 2019 arbejder vi under en totalspærring af begge spor mellem Ringsted og Korsør. Det betyder, at du som rejsende skal benytte togbus, hvis du planlægger at rejse i påsken.

Spærringen er placeret i påsken for at genere færrest muligt pendlere. Spærringen er desuden koordineret med den omfattende ombygning af Ringsted Station, der sker i forbindelse med byggeriet af den nye bane mellem København og Ringsted. Ombygningen af Ringsted Station betyder, at der ikke kan køre tog gennem stationen i påsken. 

Læs mere om ombygningen af Ringsted Station  

 

Tjek Rejseplanen

Tjek altid Rejseplanen.dk, før du starter din rejse.

 

Arbejder på Slagelse Station i 2020

I 2020 udfører vi en gennemgribende fornyelse af Slagelse Station, der vil få konsekvenser for togtrafikken. Tidsplanen for arbejdet i 2020 er endnu ikke fastlagt, men vi opdaterer hjemmesiden, når der er nyt om arbejdet. 

Sidste etape (2022-2024)

Tidsplanen for anden og sidste etape af sporarbejdet er endnu ikke på plads, men den vil kunne findes her, når den er færdig.