Om projektet

Vi er i gang med en omfattende renovering af sporene mellem Ringsted og Korsør. Første del af arbejdet blev udført i 2019.

I 2020 er turen kommet til Slagelse Station, hvor vi udfører en gennemgribende fornyelse af Slagelse Station. 

I 2020 udfører vi følgende arbejder ved Slagelse Station:

 • 18 sporskifter skal udskiftes
 • 23 sporskifter og 1000 meter køreledningsanlæg skal fjernes
 • Alle signaler flyttes på nær 3 stk.
 • Spor 1 og 4 skal forlænges ca. 350 meter
 • 5 km. nye skinner og ca. 7000 nye sveller
 • 7 km. ny sporkasse og 2 km. ballastrensning
 • Nyt drænsystem på hele stationen
 • Fornyelse af perron 2 og 3
 • 1500 meter nyt køreledningssystem
 • Sænkning af forsyningsledning ved SK Forsyning
 • 140 meter spunsvæg ved spor 4
 • 2 nye B-spor
 • Fjernelse af gammelt standeranlæg
 • Afledte kørelednings- og sikringsarbejder

Anden etape (2022-2024):

I årene 2022-2024 vender vi tilbage og udfører anden og sidste etape af sporfornyelsen på banestrækningen mellem Ringsted og Korsør. Vi vil planlægge arbejdet, så passagerne generes mindst muligt. 

Når arbejdet er afsluttet, forventer vi en mere stabil drift, hvor hastigheden igen kan sættes op på strækningen. 
Som passager kan du forvente, at der opstår færre fejl i sporet som eksempelvis skinnebrud og færre fejl i sporskifterne - også i vinterperioden.