Åbent hus om sporfornyelsen mellem Ringsted og Korsør

I samarbejde med DSB slår vi dørene op til åbent hus på Posthuset i Slagelse om vores kommende sporarbejde mellem Ringsted og Korsør. 

Er du pendler, nabo til banen eller bare nysgerrig på, hvad vi skal udføre af arbejder på strækningen, og hvordan det påvirker togtrafikken, så er det nu, du har chancen. Vores projektfolk står klar til at svare på spørgsmål om arbejdet, mens DSB kan fortælle, hvordan togtrafikken påvirkes, mens projektet står på.

Du finder os på Posthuset Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse onsdag den 6. marts. Arrangementet afholdes som åbent hus, så du kan kigge forbi, når det passer dig i tidsrummet mellem kl. 17.00 og kl. 19.00.  Vi byder på kaffe og kage.

Baggrund for arbejdet

Sporene mellem Ringsted og Korsør er ved at være nedslidte og trænger flere steder til en større renovering. Strækningen er en af de mest trafikerede på fjernbanen, og hvis vi ikke bygger sporet om nu, vil det betyde flere hastighedsnedsættelser og store problemer med at holde køreplanen i fremtiden.

Sporenes dårlige stand betyder, at togtrafikken i øjeblikket afvikles med nedsat hastighed på dele af strækningen. 

Derfor udfører vi en større renovering af sporene mellem Ringsted og Korsør. For at genere togtrafikken mindst muligt har vi opdelt arbejdet i følgende to etaper:

Første etape (2019-2020)

I 2019 arbejder vi i perioden fra den 23. marts til og med den 5. juli. Dog påvirker vores arbejde kun trafikken fra 24. marts til midten af juni. 

Læs mere om trafikken på dsb.dk/Ringsted og tjek altid Rejseplanen.dk, før du starter din rejse.

I år renoverer vi sporene udvalgte steder på strækningen. Vi udskifter skinnerne de steder på strækningen, hvor de er mest nedslidte for at undgå hastighedsnedsættelser og forstyrrelser af togdriften. I 2020 foretager vi en gennemgribende fornyelse af Slagelse Station.

Anden etape (2022-2024)

I årene 2022-2024 vender vi tilbage og udfører anden og sidste etape af sporfornyelsen på banestrækningen mellem Ringsted og Korsør. Vi vil planlægge arbejdet, så passagerne generes mindst muligt.

Det kan du se frem til

Når arbejdet er afsluttet, forventer vi en mere stabil drift, hvor hastigheden igen kan sættes op på strækningen. 

Som passager kan du forvente, at der opstår færre fejl i sporet som eksempelvis skinnebrud og færre fejl i sporskifterne - også i vinterperioden.

Du finder os også på Facebook