Vordingborg Station

Den opgraderede Vordingborg Station stod klar i august 2019.

Som led i arbejdet med Ringsted-Femern Banen er Vordingborg Station ombygget. I den sydlige ende af Vordingborg Station er sporet rettet ud, så banen er klar til  den dobbeltsporede strækning over Masnedsund og Masnedø. 

 

Fakta

  • sporanlægget syd for perronen mellem spor 2 og 3 er bygget helt om
  • nyt spor øst for de gamle spor
  • perronen langs spor 1 er forlænget (nu er den ca. 320 meter lang)
  • Ny og højere perronbro som spænder over alle tre spor (med elevatorer)
  • gammelt havnespor er sløjfet