Ringsted Station

For at gøre klar til de to nye spor fra Den nye bane København-Ringsted var nødvendigt at opgradere Ringsted Station, så den var klar til den øgede trafikmængde. Opgraderingen startede i december 2016 og blev udført i stadier for at opretholde togtrafikken bedst muligt.

Fakta om opgraderingen af Ringsted Station

Ombygningen af Ringsted Station er en af danmarkshistoriens største ombygninger. I alt blev 75% af stationens spor, sporskifter og perroner bygget om, og det er derfor den største stationsombygning i Danmark.

Arbejdet med opgraderingen foregik fra 2016-2020. Ombygningen af sporet omfatter bla. 10,5 km nye spor og 19 nye sporskifter. Sporskifter er det element i skinnerne, der gør det muligt for toget af skifte fra et spor til et andet spor.

Fremtidig udbygning af Ringsted Station

I forbindelse med København-Ringsted-projektet undersøgte Banedanmark mulighederne for en jernbanebro - en såkaldt niveaufri udfletning - henholdsvis vest og øst for Ringsted Station. 

Disse to løsninger samt forslag til omfartsbaner uden om Ringsted er med i Banedanmarks forslag til at løse fremtidens kapacitetsudfordringer ved Ringsted Station.

Her kan du kan læse mere om forslagene og den igangværende høring (frist ultimo august 2020)


 

Luftfotos Ringsted Station

Ringsted Station i tal

19
Nye sporskifter
Vi ændrer i stationens design for at gøre plads til de to spor fra Den nye bane København-Ringsted.
10,5 
KM Nyt spor
Vi lægger nye skinner og flytter spor inde på stationen.
2020
Afslutningsår
Stationen blev klar til åbningen af Den nye bane København-Ringsted i 2019