Miljøredegørelse hæfte 5

I Miljøredegørelsens hæfte 5 finder du en nærmere beskrivelse af Den nye bane København-Ringsted i området mellem Salbyvej og Ringsted Station