Vi udvider arbejdstiden ved Køge Nord Station

Fra mandag den 9. juli til og med den 26. august 2018 udvider vi arbejdstiden på vores byggeplads ved Køge Nord Station. Det er nødvendigt at udvide arbejdstiden for at klargøre klimaskærmene på broelementerne til Køge Nord Station, så de er klar til at blive monteret. 

OBS! Der vil ikke blive arbejdet uden for normal arbejdstid i arbejdsområdet omkring broelement 1, der allerede er monteret henover S-banen lige ud for Kristinedalstien. 

Arbejdstider for montagearbejdet frem til og med den 26. august

Mandag – fredag: kl. 07:00 – kl. 24:00

Vi udfører de mest støjende aktiviteter i dagtimerne

For at mindske generne, udfører vi de mest støjende aktiviteter i dagtimerne, mens de mest støjsvage aktiviteter udføres om aftenen. 

Når vi arbejder uden for normal arbejdstid, skal du som nabo kun forvente mindre støjgener fra byggepladsen, da vi primært benytter håndholdt værktøj og kørsel med teleskoplæsser, som er det arbejdskøretøj montagearbejdet udføres fra.

Vi vil i forbindelse med arbejdet benytte støjdæmpende foranstaltninger, og vi monitorerer løbende støjen, så vi til enhver tid har mulighed for at afbryde arbejdet, hvis vi overskrider støjgrænserne. 

Arbejdet er aftalt med og godkendt af Køge Kommune, der har givet Banedanmark dispensation til at udvide arbejdstiden i den omtalte periode. 

Hvad er klimaskærme?

Klimaskærmene er gangbroens yderste beklædning, der beskytter stationsbroen mod vind og vejr.   

Vi beklager eventuelle gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Seneste nyt om Den nye bane

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.