Vi opsætter GSM-R master langs den nye bane

Frem til udgangen af september 2017 opsætter vi i alt syv GSM-R master langs den nye bane mellem København og Ringsted.

Masterne skal sikre den trådløse radiokommunikation mellem lokoføreren og henholdsvis fjernstyringscentralen, det øvrige personale i toget og passagerer via højtalerudkald.

GSM-R er endvidere et vigtigt element for den landsdækkende udskiftning af jernbanens signalsystem, som etableres lige nu. 

GSM-R står for ”Global System Mobile for Railway Communications” og er et system til radiokommunikation, der udelukkende skal bruges i forbindelse med jernbanedriften.

Vi opsætter syv nye master langs Den nye bane

For at kunne implementere GSM-R teknologien i forbindelse med Den nye bane København-Ringsted, skal der etableres syv nye mastesites og tre eksisterende master genbruges. Et mastesite består af en mast med antenner og radioudstyr. Til hvert mastesite vil der også blive etableret en adgangsvej, så masterne er nemme at komme til ved service.

Hvad skal der laves lokalt?

Der skal rejses i alt syv nye master, der hver er mellem 25 og 42 meter høje. Ved siden af de nye master etablerer vi et betonfundament på 1x1,8 meter, hvorpå der placeres et skab til teknisk udstyr. Herudover opsætter vi en el-tavle og etablerer strømforsyning hertil. 


Hvad betyder arbejdet for dig som nabo?

Det kan desværre ikke helt undgås, at arbejdet kommer til at påvirke de nærmeste naboer. 

Der vil dels være kørsel med lastbiler i arbejdsperioden, og for at etablere strømforsyning bliver det nødvendigt med gravearbejde i forbindelse med den nye stikledning. 

Forud for rejsningen af de nye master skal vi grave ud til fundamentet, der støbes på stedet. Opstilling og nedtagning af støbeformen vil medføre hamre- og bankelyde, og til selve støbningen benytter vi bl.a. en betonvibrator til at få betonen på plads. Betonvibratoren vil medføre nogen arbejdsstøj i en dags tid. Fundamentet skal hærde ca. 14 dage, før vi kan rejse den nye mast. 

De ovennævnte arbejder udføres i dagtimerne. 

Banedanmark beklager de gener, vores arbejde medfører for dig som nabo. 

Hvornår udføres arbejdet?

De nye master er efter planen rejst ved udgangen af september 2017. På nuværende tidspunkt kan Banedanmark desværre ikke oplyse, hvornår vi udfører det støjende arbejde. 

Seneste nyt om projektet 

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.