Vi løfter rulletrapper på plads

Den nye gangbro på Køge Nord Station får yderligere jordforbindelse, når Banedanmarks entreprenør i weekenden løfter tre rulletrapper og en trappe på plads i den vestlige ende.

I løbet af weekenden den 29.-30. september forventer vi at løfte tre rulletrapper og en trappe på plads i den vestlige ende af stationen, hvis vejret tillader det. Rulletrapper og trappe bliver hejst på plads af en stor mobilkran. Af øvrige arbejder opstiller vi et stillads under gangbroen over jernbaneskinnerne. Fra stilladset skal vi blandt andet sandblæse og udføre overfladebehandling på broen samt lave færdiggørelsesarbejder på klimaskærmen, som er den udvendige aluminiumsbeklædning.

Du kan forvente aktiviteter på byggepladsen i løbet af hele døgnet frem til weekenden uge 41. De fleste arbejder er af ikke-støjende karakter.
 

Ny stationsbro forbinder S-bane med ny bane 

Når gangbroen til Køge Nord Station står færdig, strækker den sig over S-banen, Køge Bugt Motorvejen samt den nye bane mellem København og Ringsted. 
Gangbroen skal fra sommeren 2019 gøre det muligt hurtigt og enkelt at skifte mellem S-banen på den sydlige side af Køge Bugt Motorvejen og den nye bane mellem København og Ringsted på den nordlige side af motorvejen.

Fakta om Køge Nord Station

 Køge Nord Station bliver en ny port til København for de 100.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.
 Anlægget af Køge Nord Station omfatter en 225 meter lang gangbro med dertilhørende rulletrapper, trapper og elevatorer samt perroner på fjernbane og S-bane. Dertil bygges et stort Parkér og Rejs-anlæg ved stationen. 
 Gangbroen består af i alt seks stålelementer, som i gennemsnit er 10 meter brede, 30-40 meter lange og måler knap 3 meter i højden. Samlet vil broen veje ca. 150 tons.
 Stationen er designet af COBE og Dissing+Weitling i samarbejde med COWI, og hovedentreprenør er Bladt Industriens A/S.
 Byggeriet blev påbegyndt i juli 2016 og stationen forventes at stå klar i forbindelse med åbningen af Den nye bane København-Ringsted i sommeren 2019.

Læs mere om den nye station
Banedanmarks hjemmeside. Du finder os også på Instagram #koegenordstation

Følg Den nye bane København-Ringsted på Facebook