Vi flytter en del af støjskærmen

Banedanmark er i fuld gang med at bygge en niveaufri udfletning over Den nye bane København-Ringsted i Vigerslev. I den forbindelse er vi begyndt at udføre sporarbejder på Øresundsbanen i området ved Vigerslev Allé Station. Vi udfører det meste af arbejdet i løbet af foråret 2018.

Med de to nye spor, som skal føres over Vigerslev Allé og Den nye bane København-Ringsted har vi behov for at flytte skærmene tættere på kolonihaveforeningerne H/F Danshøj og H/F Dan. I starten af marts 2018 vil vi fjerne 230 meter af skærmen, der starter ved Vigerslev Allé.

Når vi genopfører støjskærmen om ca. fire måneder, bliver ændringen størst ved skærmens start ved Vigerslev Allé, hvor den flyttes fire meter mod vest. Herefter vil afstanden til den gamle skærmplacering blive mindre og mindre, indtil den møder den nuværende skærm efter 230 meter.

Når den nye støjskærm er opført, vil den stadig stå på Banedanmarks arealer eller arealer, vi har eksproprieret. Vi er klar over, at der ikke er meget plads mellem nogle af kolonihaverne og den kommende skærm.

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioden, vi arbejder. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne. 

SMS-service

Hvis du som nabo er interesseret i, hvad der foregår under anlægget af den niveaufri udfletning og de tilhørende sporarbejder på Øresundsbanen, kan du tilmelde dig vores SMS-service. Vi benytter SMS-servicen i akut opståede situationer eller ved påmindelser om planlagte arbejder uden og inden for almindelige arbejdstid.

Seneste nyt om Den nye bane

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.