Vi etablerer støttevægge til ny banedæmning i Valby

Fra udgangen af september 2017 forventer vi at gå i gang med at etablere støttevægge til en ny jernbanedæmning i Valby. Arbejdet er en del af byggeriet af den niveaufri udfletning, der skal føre sporene fra Øresundsbanen henover den nye bane mellem København og Ringsted, der åbner i december 2018.

Spunsvægge etableres i to etaper

Vi skal etablere spunsvægge på begge sider af den kommende jernbanebro over den nye bane mellem København og Ringsted. Arbejdet udføres i to etaper.

Vi forventer at første etape går i gang ved udgangen af september og løber frem til november 2017. Her etablerer vi den sydlige spunsvæg (markeret med rødt på illustrationen). 

Når første etape er afsluttet, går vi i gang med anden og sidste etape. Her etablerer vi den sydlige spunsvæg (markeret med gult på illustrationen). Vi forventer at arbejdet med den sydlige spunsvæg går i gang umiddelbart efter, vi har afsluttet arbejdet med den nordlige spunsvæg i november 2017. Vi forventer at være færdige med de to spunsvægge ved udgangen af 2017. 

Tidsplanen er vejledende, og vi tager forbehold for ændringer.

Sådan arbejder vi

Vi etablerer støttevæggene til den kommende banedæmning i Valby ved at vibrere spunsprofiler i jorden. Spuns er lange jernplader, der vibreres i jorden ved hjælp fra en stor entreprenørmaskine. Vi reducerer støjgenerne fra arbejdet ved at vibrere spunsen i jorden, i stedet for at banke dem ned.

 

Det skal vi bygge

Arbejdet med den niveaufri udfletning omfatter byggeriet af en cirka en kilometer lang dobbeltsporet jernbanestrækning, der via en dæmning og to jernbanebroer skal krydse Vigerslev Allé og sporene til den nye bane mellem København og Ringsted. 
Selve arbejdet med at etablere den niveaufri udfletning omfatter gravearbejde, jordkørsel, støbearbejde, omlægning af ledninger samt mere støjende aktiviteter som eksempelvis nedvibrering af spuns.

Læs mere om byggeriet af den niveaufri udfletning

Vi er klar over de gener, arbejdet vil have for dig som nabo, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj- og vibrationsgener. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

 

Seneste nyt om Den nye bane

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside www.banedanmark.dk/københavn-ringsted med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.