Sporarbejder i Vigerslev

Banedanmark er i gang med de sidste arbejder på den niveaufri udfletning over Den nye bane København-Ringsted i Vigerslev. I perioderne 2.-3. november og 17.-18. november udfører vi arbejder i og ved sporet uden for normal arbejdstid. Disse arbejder kræver i tillæg kortere eller længere sporspærringer i forhold til den eksisterende jernbanetrafik.

Hvor arbejder vi?

Vi arbejder primært på jernbanestrækningen mellem Gammel Køge Landevej og Vigerslev Godsvej.

Hvad skal vi lave?

Fra den 2. november kl. 13:00 til den 3. november kl. 13:00 har vi en døgnspærring, der vi blandt andet skal banke gamle fundamenter væk. I perioden fra den 17. november til den 18. november skal vi justere de nye spor på udfletningsanlægget.

Vi har i oktober etableret byggeplads og har aktiviteter ved sporene i hverdagene frem til midten af december. Vi skal blandt ombygge køreledningsanlægget på fjernbanestrækningen, indbygge en sporkrydsning samt udføre diverse restarbejder, blandt andet ved Vigerslev Godsvej.

Hvad kan jeg forvente?

Du vil som nabo opleve motorstøj fra skinnekørende køretøjer i området. Vores entreprenør vil i videst muligt omfang lægge de mest støjende aktiviteter om dagen.

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioden, vi arbejder. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.