Påsken på Den nye bane

Påskeperioden betyder, at der er færre entreprenører i gang på strækningen. Det betyder, at banen er fri til at udføre aktiviteter, hvor vi kan bruge hele strækningen på én gang – som strækningskørsel og skærvesupplering.

Strækningskørsel med trolje

Mandag den 26. og tirsdag 27. marts kan du opleve et gult arbejdskøretøj - en trolje - køre frem og tilbage på strækningen mellem Ringsted og Vigerslev. Strækningskørslen er et led i forberedelserne til testprogrammet på Den nye bane København-Ringsted med forventet opstart i slutningen af april 2018.

Troljen må køre maks. 40 km/t og tilbagelægger strækningen mellem Ringsted og Vigerslev to gange pr. dag.

Skærvekørsel i helligdagene

Fra skærtorsdag til første påskedag (29. marts – 1. april 2018) supplerer vi strækningen med ekstra skærver. Skærvetoget kører i dagtimerne, og der er tale om begrænsede mængder. Vi læsser skærverne fra et depot ved Pilemøllevej i Ishøj.

Køge Nord Station

Vi planlægger at arbejde på to af gangbroens sektioner i påsken. Den ene ligger på byggepladsen ved Nordstjernen vest for Køge Bugt Motorvejen og fjernbanens stationsområde, mens den anden ligger mellem S-banen og motorvejen. Arbejdet vil foregå i perioden fra den 29. marts til den 2. april i tidsrummet fra kl. 7:00 til 18:00. Arbejdet udføres med håndværktøj og er ikke støjende.

Gangbroen

Vi melder ud på hjemmesiden, når vores entreprenør er klar med at løfte de næste brosektioner af Køge Nord Stations gangbro på plads.

Gener i forbindelse med arbejdet

Banedanmark tilrettelægger arbejdet, så støjgenerne reduceres mest muligt. Det kan dog desværre ikke helt undgås, at de nærmeste naboer til banen kan høre, når de skinnekørende køretøjer er i aktion.

Seneste nyt om projektet

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.

Billedgalleri