Natarbejde ved Køge Nord Station i uge 21

Som led i klargøringen af Køge Nord Station har Banedanmarks entreprenør behov for at arbejde natten til torsdag og natten til fredag i uge 21.  

Arbejderne omfatter opsætning af glasafskærmning ved stationens elevatorer samt nedtagning af stilladser. Vi forventer ikke, at arbejdet vil være støjende. 

Vi gør, hvad vi kan for at begrænse eventuelle gener fra arbejdet.