Midlertidig spærring af Vigerslev Allé

Fra fredag den 30. november til mandag den 3. december monterer vi en ny jernbanebro over Vigerslev Allé. Vi spærrer Vigerslev Allé for biltrafik under jernbanebroen i begge retninger i hele arbejdsperioden. I tillæg spærrer vi Retortvej mellem Vigerslev Allé og Kulbanevej.

Bløde trafikanter og togpassagerer

Cyklister og fodgængere kan passere under jernbanebroerne bortset fra perioden, hvor selve broindskubbet foregår. Der vil i hele perioden være adgang til Vigerslev Allé Station fra Københavnersiden samt til genbrugsstationen via Retortvej.

I juni i år fjernede vi den vestligste del af jernbanebroen på Øresundsbanen, som havde et spor. Den nye bro skaber plads til to nye spor, som føres hen til den niveaufri udfletning over den kommende højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Hvornår arbejder vi

Vi udfører arbejdet fra fredag den 30. november kl. 18:00 til mandag den 3. december kl. 06:00. I dette tidsrum vil Vigerslev Allé være spærret for al trafik på stykket fra Retortvejskrydset og frem til krydset mellem Ole Borchs Vej og Høffdingsvej. Desuden er krydset Retortvej/Vigerslev Allé spærret fredag aften i tidsrummet kl. 18:00 – 22:00. Du skal selv orientere dig om alternative ruter i området.

Hvornår skubbes broen på plads

Vi forventer at skubbe broen på plads fra lørdag formiddag til lørdag eftermiddag. Umiddelbart vil Vigerslev Allé være spærret for al gennemgang, mens dette arbejde udføres. Dog åbnes der for fodgængere og cyklister, når det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Støjende arbejder

Vi arbejder i døgndrift i hele perioden, og der må forventes støjgener fra modulvognen, vi benytter for at skubbe broen på plads samt fra arbejder på broen, når den er på plads.

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioden, vi arbejder. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne. 

Tidsplan for den niveaufri udfletning i Vigerslev

Se tidsplanen for arbejdet med den niveaufri udfletning på vores hjemmeside.

Seneste nyt om projektet

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte pr. mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.