Nyt regnvandsbassin indviet i Brøndby

Brøndby Kommune, Banedanmark og HOFOR har i samarbejde ombygget og udvidet regnvandsbassinet ved Brøndbyvej 151. Kapaciteten til at kunne opsamle vand efter kraftige regnskyl i området er øget fra 39.000 m3 til 53.000 m3. Alle indhegninger er fjernet, og borgerne kan nu færdes på gangstier og opholdspladser langs bassinet og få glæde af områdets rekreative værdi. Samtidig er der gjort plads til den nye bane København-Ringsted, hvor passagerne vil kunne nyde den flotte udsigt, når de suser forbi.

Indvielsen skete onsdag den 28. juni – med deltagelse af ca. 50 projektfolk og naboer, som var mødt op for at ønske tillykke, besigtige det flotte bassin og høre talerne.

 

Tre løsninger i ét projekt

”Efter flere års samarbejde med HOFOR og Banedanmark om projektet, er vi stolte af at kunne indvie regnvandsbassinet, der er resultatet af tre store infrastrukturopgaver, som er blevet tænkt sammen i én fælles løsning til gavn for området. Det er ikke alene en praktisk foranstaltning til at undgå oversvømmelser i området, der bl.a. huser mange virksomheder og Brøndby Haveby. Det er også blevet et dejligt sted at gå eller løbe en tur for områdets borgere, som har bidraget med mange konstruktive input undervejs”, sagde Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

 

Nationale og lokale hensyn

Banedanmark fremhævede også det gode samarbejde, som har resulteret i en samlet løsning, hvor ”den nye bane København-Ringsted” er blevet passet ind i projektet på bedste vis:

”Vi kunne ikke ønske os en bedre måde at samtænke regionale og nationale transporthensyn med lokale og rekreative hensyn, end det er gjort her i Brøndby. Vi er stolte af resultatet”, sagde Jette Aagaard, projektdirektør i Banedanmark.

 

Bedre og billigere

HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab - udtrykte også tilfredshed:

”Vi er involveret i mange store projekter, som skal sikre hovedstadsområdet mod oversvømmelser i fremtiden. Dette projekt er vi særligt stolte af, fordi det tydeligt viser, hvor meget værdi det tilfører et område at tænke i grønne bassinløsninger på overfladen, frem for kun at tænke i dyre og usynlige tunneler, som kan lede regnvandet ud i havet”, sagde Frank Brodersen, direktør for miljø og samarbejder i HOFOR.

Billeder fra indvielsen af regnvandsbassinet i Brøndby