Høj aktivitet i efteråret 2017

Banedanmark har i efteråret 2017 en stor mængde forskellige baneaktiviteter i gang samtidigt på Den nye bane København-Ringsted. Du vil derfor periodevis opleve aktivitet i aften- og nattetimerne samt i weekender på strækningen mellem Vigerslev og Ringsted.

Vi gør rigtig meget for at få arbejderne koordineret, så de kan blive udført i dagtimerne mandag til fredag uden sikkerhedsmæssige gener for entreprenørerne.

Uanset kniber det med pladsen på strækningen, når de enkelte arbejdsoperationer med tilhørende materiel skal passere hinanden. Dette giver både en sikkerhedsmæssig udfordring på arbejdsstedet samt en flaskehals i produktionen.

Banedanmark vil derfor lægge en række af opgaverne til aften- og nattetimerne og til weekenderne.

Ikke-støjende arbejder

Arbejderne vil alle have karakter af at være ikke støjende bortset fra motorstøj fra arbejdskøretøjer. Arbejderne er eksempelvis udkørsel af materialer, udveksling af enkelte sporskiftesveller, rejsning af kørestrømsmaster på de allerede etablerede fundamenter samt udtrækning af køreledninger (billedet øverst) inkluderet montering i ophæng. Alle aktiviteter flytter sig hurtigt i landskabet.

Banedanmark forventer, at ovennævnte plan for aften-, nat- og weekendarbejde vil blive anvendt frem til udgangen af november 2017.

Gener i forbindelse med arbejdet

Banedanmark tilrettelægger arbejdet, så støjgenerne reduceres mest muligt. Det kan dog desværre ikke helt undgås, at de nærmeste naboer til banen kan høre, når de skinnekørende køretøjer er i aktion.

Seneste nyt om projektet

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.