Halvdelen af broelementerne til Køge Nord Station på plads

Fredag den 3. og lørdag den 4. august blev der monteret yderligere to elementer til den kommende gangbro ved Køge Nord Station. Med weekendens bromontage er halvdelen af de i alt seks elementer til gangbroen ved Køge Nord Station nu på plads. 
 
”I forhold til planen er det gået aldeles fremragende her i weekenden. Det bærer tydeligt præg af, at arbejdet med at få løftet de to elementer på plads, har været godt planlagt”, siger Banedanmarks projektleder Bjørn Lykke Jensen. 

Det tredje element blev monteret henover Danmarks mest trafikerede motorvej – Køge Bugt Motorvejen. Derfor har arbejdet været planlagt ned i mindste detalje, og er foregået i tæt samarbejde med Vejdirektoratet.

Gangbroens sidste tre elementer

Montagen af de i alt seks elementer til den 225 meter lange gangbro, er delt op i flere etaper. Det første element blev monteret henover S-banen i starten af november 2017. Efter weekendens montage af element to og tre forventer vi, at de næste to elementer vil blive løftet på plads i weekenden 18. - 19. august, mens det sidste element efter planen løftes på plads den 21. august 2018.
 
Se timelapse-film fra broløftet

Se indslag med vores projektleder om broløftet 

Fakta

• Køge Nord Station bliver en ny port til København for de 100.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.

• Anlægget af Køge Nord Station omfatter en 225 meter lang gangbro med dertilhørende rulletrapper, trapper og elevatorer samt perroner på fjernbane og S-bane. Dertil bygges et stort Parkér og Rejs-anlæg ved stationen. 

• Gangbroen består af i alt seks stålelementer, som i gennemsnit er 10 meter brede, 30-40 meter lange og måler knap 3 meter i højden. 

• Stationen er designet af COBE og Dissing+Weitling i samarbejde med COWI, og hovedentreprenør er Bladt Industries A/S.

• Byggeriet blev påbegyndt i juli 2016, og stationen forventes at stå klar i forbindelse med åbningen af Den nye bane København-Ringsted i sommeren 2019.