Døgnarbejder ved Vigerslev

I løbet af de kommende uger udfører vi forskellige anlægs- og monteringsarbejder i området omkring Vigerslev, både på banearealet og på og omkring selve Vigerslev Station.

Arbejdet er startet på godsarealerne syd for Vigerslev Station og foregår både om dagen og om natten. Døgnarbejdet fortsætter frem til den 23. maj. Der bliver bl. a. lavet jord- og drænarbejder, bygget spor og sporskifter, opsat kørestrøm samt suppleret op med skærver.

Gener i forbindelse med arbejdet

Arbejdet vil medføre perioder med maskinstøj, og arbejdet kan foregå på alle tider af døgnet. Banedanmark forsøger altid at tilrettelægge arbejdet, så støjgener reduceres mest muligt, men det kan desværre ikke undgås, at naboer til arbejderne i perioder vil opleve støj.

Seneste nyt om projektet

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.