Det sker på Den nye bane København-Ringsted

Banedanmark er i fuld gang med de sidste banetekniske arbejder på Den nye bane København-Ringsted. Frem til udgangen af april 2018 kan du opleve aktiviteter i og ved sporene langs med den kommende højhastighedsbane – i kortere perioder også i aften- og nattetimerne.

Ikke-støjende arbejder

Vi gør rigtig meget for at få arbejderne koordineret, så de kan blive udført i dagtimerne mandag til fredag. Arbejderne er eksempelvis udkørsel af materialer, rejsning af kørestrømsmaster på de allerede etablerede fundamenter samt udtrækning af køreledninger samt montering i ophæng. 

Ude på strækningen har troljer og andre skinnekørende arbejdskøretøjer ikke mulighed for passere hinanden. Banedanmark tildeler af sikkerhedsmæssige årsager afgrænsede arbejdsområder til de enkelte baneentreprenører. På den måde undgår vi sammenstød og spildtid. I perioder med mange entreprenører på banen kan vi være nødt til at lægge nogle af opgaverne til aften- og nattetimerne og til weekenderne. 

Alle aktiviteter flytter sig hurtigt i landskabet og begrænser sig for det meste til motorstøj fra de skinnekørende maskiner. Banedanmark forventer, at ovennævnte plan for aften-, nat- og weekendarbejde vil blive anvendt frem til udgangen af april 2018. 

Status på de banetekniske arbejder

I forbindelse med det nye signalsystem forventer vi, at alle tekniske komponenter er lagt i sporene inden udgangen af 2017. Det drejer sig blandt andet om sporskiftevarme, der skal sikre at sporskifterne ikke fryser sammen, sporskiftedrev og akseltællere. Desuden har vi monteret markerboards på hele strækningen – det er de blå skilte med gule pile. Endvidere har vi opsat syv GSM-R-master, der sender radiosignaler til togene. Her kan læse mere om Banedanmarks SignalprogramVi monterer 245 markerboards (stopmærker) på strækningen.

Banedanmarks Elektrificeringsprogram har opsat de fleste master på strækningen mellem Ringsted og Køge Nord Station og trukket køreledninger. Frem til udgangen af april 2018 opsætter vi kørestrømsmaster og forsyner dem med køreledninger på strækningen mellem Køge Nord Station og Vigerslev. Vi har flere billeder fra arbejderne nederst på i nyheden på hjemmesiden.

Banens tre knudepunkter

I København tilslutter vi banen til den eksisterende bane i Vigerslev – tæt på Ny Ellebjerg Station. I den anden ende tilslutter vi banen til Ringsted Station. Ved Køge Nord Station er vi ved at etablere gangbroen, der skal forbinde S-banen med Den nye bane og Lille Syd Banen.

• I Vigerslev har vi støbt den nye jernbanebro, der fører Øresundsbanen over Den nye bane. Ifølge planen laver vi tilslutningen mellem Den nye bane og den eksisterende bane i forbindelse med pinsen i maj 2018.

• På Køge Nord Station forventer vi, at alle seks broelementer er hejst på plads i begyndelsen af 2018. Derefter skal vi klargøre perronerne, og DSB og Køge Kommune kan gå i gang med at etablere parkér- og rejseanlægget.

• I Ringsted laver vi den endelige tilslutning mellem Ringsted Station og de to spor fra Den nye bane fra september 2018. Den opgave fuldfører vi i løbet af efteråret.

Test af banen

Allerede i starten af det nye år begynder vi at teste banen. I første omgang vil testtoget køre med 40 km/t, og vi sætter gradvis hastigheden op til 250 km/t. Vi vender tilbage med mere information om testforløbet af Den nye bane i begyndelsen af det nye år.

Færdsel ved banen

Husk, det er ulovligt og kan være med livet som indsats at krydse jernbanen uden for de autoriserede overgangssteder. Selv om du måske synes, der er god tid og langt hen til toget, så udsætter du dig selv for livsfare.

Af hensyn til din egen sikkerhed skal du benytte de lovlige overgange, når du skal krydse jernbanen, præcis som når du bevæger dig i den øvrige trafik.

Når du skal krydse en jernbane, slår de naturlige trafikinstinkter ikke til. Togene kører stærkt, de tager længere tid om at bremse end en bil, og kan ikke dreje uden om dig. Samtidig er det en rystende oplevelse for den lokomotivfører, der har oplevelsen af at være tæt på at køre dig ned, når du løber ud foran toget.

Seneste nyt om projektet 

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01. 

Status på Den nye bane i slutningen af 2017