Sådan arbejder vi

Arbejdet med at nedgrave de nye fiberkabler foregår så vidt muligt uden at genere togtrafikken, da arbejdet foregår uden for selve sporet. Vi benytter primært mindre entreprenørmaskiner, så generne for dig som er nabo til banen er mindst mulige.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi udfører arbejdet.
 

Beskæring af beplantning langs banen

Før arbejdet for alvor kan gå i gang, skal vi skabe plads til de nye fiberkabler. 
Det betyder, at vi beskærer beplantning langs med banen, der er i vejen for den nye rørpakke.  
 

Vi graver rende til kablerne

Når beplantningen langs banen er ryddet, går vi i gang med at grave en rende, hvor de nye fiberkabler skal ligge. 
Gravearbejdet foregår med en mindre gravemaskine. 
 

Fiberkablerne lægges i jorden

Når vi er færdige med at grave ud, lægger vi den nye rørpakke i renden. 

Fiberkabler blæses gennem rørpakken

Når rørpakken er på plads, blæses fiberkablerne på plads. På Facebook kan du se, hvordan arbejdet foregår.

Se, hvordan vi arbejder