Om projektet

Frem mod 2026 udskifter og omlægger vi fiberkablerne på en lang række togstrækninger i Danmark. Fiberkablerne bliver brugt til alt fra signalgivning til transport af diverse data.

Det eksisterende fiberkabelanlæg er udtjent, og der er ikke længere tilstrækkeligt kapacitet til rådighed.

En del af det nye signalsystem

Udskiftningen er desuden en vigtig brik i Banedanmarks arbejde med at udskifte det forældede signalsystem på den danske S-bane og fjernbane. Læs mere om Signalprogrammet


Ved at flytte kablerne væk fra sporet reducerer vi risikoen for at grave dem over, når vi udfører sporarbejder, og samtidig får vi nemmere adgang til at vedligeholde kablerne, uden at vi generer togtrafikken.

I efteråret 2018 går vi i gang på de første strækninger.