Tidsplan

Tidsplan for arbejdet med lufthavnsbanen

2017

Forundersøgelser går i gang.

2018

Detailprojektering og ekspropriationer gennemføres.

2019-20

Banen anlægges.