Spor

De første 950 meter af banen anlægges på det nuværende baneterræn ved Lindholm. Herfra drejer banen mod nordvest og går gennem en mindre del af kolonihaveområdet Voerbjerglund, før den krydser Lindholm Å på en ny bro.

Banen føres tværs over den tidligere losseplads, inden den passerer Thistedvej, som føres over banen på en vejbro. Banen fortsætter nord om Lergravssøerne og videre ud langs Lufthavnsvej.

Ved lufthavnen etableres en station og et klargøringsspor. Det nuværende klargøringsanlæg ved Lindholm Station flyttes til en ny placering tæt på lufthavnen.

Banen placeres ca. 1 meter over terræn og får en samlet længde på ca. 3 kilometer.