Vi arbejder på højtryk, mens sporet er spærret frem til den 2. juni

Anlægsarbejderne med etablering af den nye bane til Aalborg Lufthavn, sænkning af jernbanesporet under Viaduktvej og etablering af et nyt dobbeltspor glider fremad som planlagt.

En del af anlægsarbejderne kan kun udføres, mens der ikke er togdrift i det eksisterende jernbanespor. Det gælder bl.a. sænkning af sporet samt etablering og justering af de nye sporskifter. Derfor spærres jernbanen for togtrafik i forbindelse med Kristi himmelfartsferien og pinsen, og det må forventes, at vores entreprenører arbejder på alle tider af døgnet i perioden fra 24. maj til 2. juni 2020, hvor der kan forventes både støjende og vibrerende arbejde. 
I Kristi himmelfartsdagene op til den 24. maj arbejder vi kun i dagtimerne.

I Kristi himmelfartsdagene vil arbejdet hovedsageligt finde sted på strækningen ved Søndergårdsvej, hvor det nye sporskifte skal justeres. I samme område udfører vi samtidig kabelarbejder, der kun forventes at støje svagt.

I pinsedagene skal vi etablere et nyt sporskifte ved afgreningen til den nye bane til Aalborg Lufthavn, der ligger lige syd for haveforeningen Voerbjerglund. Det betyder, at der skal udføres en del jordarbejder. Ved Viaduktvejsbroen skal vi nedvibrere og montere midlertidig afstivning af skråningen. På strækningen mellem Viaduktvej og Søndergårdsvej forventer vi, at vores entreprenør arbejder i døgndrift. 

Vi gør, hvad vi kan for at placere de mest støjende aktiviteter i dagtimerne, men det kan desværre ikke undgås at arbejdet også vil medføre støjgener om natten.  

Hvis der opstår uforudsete udfordringer undervejs, kan tidsplanen ændres og perioden med døgnarbejde forlænges.

Vi beklager de gener arbejdet får for dig som er nabo til arbejdet, og vi håber på din forståelse. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne. 

Tjek Rejseplanen

Vores arbejder vil i perioder påvirke togdriften. Derfor anbefaler vi, at du tjekker Rejseplanen, når du planlægger din rejse.

Du kan finde information om projektet Ny bane til Aalborg Lufthavn på vores hjemmeside

Desuden er du velkommen til at kontakte os på Aalborglufthavn@bane.dk, hvis du har spørgsmål til projektet.