Travl sommer baner vej for ny lufthavnsbane

Henover sommeren har der været travlhed på projektet bag den nye lufthavnsbane i Aalborg. Banen skal på sigt medvirke til at forbedre den kollektive trafik i Aalborg-området. 
 
Vi har flyttet tonsvis af sand, bygget dæmninger, støbt to broer, og inden længe skal vi ramme pæle i jorden som fundamenter til de nye perroner ved Aalborg Lufthavn. Her følger en status på projektet.

Gammel fyldplads gemte på cyanid 

Som optakt til en travl sommer med fuldt tryk på anlægsarbejderne skulle vi først håndtere et fund af forurenet jord på vores byggeplads. Fundet, af det, der viste sig at være cyanidholdig jord, blev gjort i et område, hvor der ligger en gammel fyldplads. Cyanidforureningen blev konstateret i området mellem Thistedvej og Lindholm Å og blev opdaget ved, at vores entreprenør fandt misfarvninger i jorden. Herefter blev arbejdet øjeblikket indstillet, mens vi fik kortlagt forureningen og udarbejdet en plan for håndteringen og bortskaffelsen af den forurenede jord. 

Læs også: Forurenet jord fra gammel fyldplads indeholder spor af cyanid

Ny bro over Lindholm Å

Lige nord for Haveselskabet Åblink har vi arbejdet intenst på byggeriet af den nye jernbanebro, der skal føre lufthavnsbanen over Lindholm Å. For at skabe plads til byggeriet af den nye bro har vi midlertidigt omlagt åen på en kortere strækning. Vi har desuden nedrammet pæle og spuns ved åen for at holde på jorden i forbindelse med vores arbejde. Støbningen af brodækket er netop afsluttet, og vi forventer, at Lindholm Å kan lægges tilbage til åens oprindelig forløb sidst på efteråret 2019. 

Betondæk ved gammel fyldplads

På strækningen mellem Lindholm Å og Thistedvej har vi etableret et armeret betondæk i området, hvor der ligger en gammel fyldplads, og hvor vi fandt den cyanidholdige jord. 
Betondækket skal skabe et solidt underlag for den nye bane. 

Thistedvej er skudt i vejret

Thistedvej har siden foråret været under stor forandring. Trafikken på Thistedvej er midlertidigt lagt om for at skabe plads til byggeriet af en ny vejbro, der fra slutningen af 2019 skal føre Thistedvej over den kommende jernbane.
Dumper efter dumper fyldt til randen med sand, har bidraget med opbygningen af ramperne på begge sider af den nye vejbro.

Læs også: Smart løsning sikrer stabilt underlag for ny lufthavnsbane  

Selve brodækket til den nye vejbro støbte vi med hjælp fra to betonpumper. Støbningen varede i 16 timer, og der blev brugt ca. 600 kubikmeter beton til opgaven.

Vi forventer, at den nye Thistedvej over den kommende bane er klar til åbning for trafik i begyndelsen af december 2019.  

Vi sætter pæle til nye perroner

I løbet af uge 39, 2019 skal vi nedramme prøvepæle til nye perroner ved den kommende station ved Aalborg Lufthavn. Pælene skal udgøre fundamentet til de kommende perronelementer ved stationen. Prøvepælene, vi rammer i jorden, skal i første omgang benyttes som test til at verificere om pælenes længde og dimension egner sig til jordbundsforholdene. Når prøveramningen er afsluttet, udfører vi den resterende ramning af pæle langs de nye perroner, hvilket forventes at ske i løbet af oktober 2019.

I 2020 bygger vi jernbanen

Ved udgangen af 2019 vil konstruktioner som broer og jernbanedæmninger stå færdige. Det betyder, at vi fra 2020 indleder arbejdet med at opbygge sporkasse og spor samt den nye station ved Aalborg Lufthavn. Arbejdet omfatter derudover en kapacitetsudvidelse af strækningen fra Lindholm Station og knap to kilometer nordpå, hvor vi bygger et ekstra spor. Det ekstra spor betyder flere tog til tiden og er endnu et skridt på vej mod fremtidens jernbane. 

Vi følger op med flere detaljer om de kommende banearbejder, når vi går ind i 2020. 

Se de nyeste billeder fra byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn

Læs også: Tidsplan for byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn