Travl påske på nordjyske baneprojekter

Banedanmark har haft en travl påske i Nordjylland, hvor der er blevet arbejdet i døgndrift på en række sporprojekter i Lindholm nord for Aalborg. 

Jernbanen er en central del af løsningen på fremtidens udfordringer med klimaforandringer og trængsel. Derfor er vi i disse år i gang med en historisk stor og helt nødvendig udvikling af jernbanen, der skal fremtidssikre den, så danskerne også fremover kan rejse bæredygtigt og hurtigt gennem trængslen og på tværs af landet. 

Nordjylland er et de steder, hvor Banedanmark har haft fuldt tryk på sporarbejderne henover påsken. Mens sporet har været spærret for togtrafik, har Banedanmark arbejdet på flere sporprojekter samtidigt på strækningen mellem Viaduktvej og Søndergårdsvej i Lindholm nord for Aalborg.

Påskens arbejder er et led i byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn, etableringen af et nyt dobbeltspor nord for Lindholm og er samtidig et led i forberedelserne til den kommende elektrificering af jernbanen.

”Vi har haft rigtig travlt, og det har været nødvendigt at arbejde både dag og nat for at blive klar til at åbne sporet for trafik efter påske. Derfor vil jeg gerne takke pendlerne samt alle vores naboer langs strækningen for deres tålmodighed, mens arbejdet stod på,” siger Helene Granhøj, der er projektleder hos Banedanmark. 
 

Indledende arbejder til elektrificering ved broen over Viaduktvej

Ved Viaduktvej har vi taget hul på de indledende arbejder, der på sigt skal gøre det muligt at elektrificere jernbanen. Vejbroen over jernbanen ved Viaduktvej er i dag for lav til at vi i fremtiden kan etablere kørestrømsanlæg under broen. Derfor skal vi sænke sporet under broen, så der bliver plads til de kørestrømsledninger, der er nødvendige for at elektrificere jernbanen. I påsken rammede vi spuns og pæle i jorden ved Viaduktvej for at stabilisere jorden, før vi skal grave ud og sænke sporet under broen. 

Nyt sporskifte syd for Søndergårdsvej

Syd for Søndergaardsvej er der henover påsken blevet arbejdet dag og nat for at etablere et nyt sporskifte, der er et led arbejdet med at opføre et nyt dobbeltspor på strækningen mellem Lindholm Station og Søndergårdsvej. Det nye dobbeltspor skal på sigt være med til at udvide kapaciteten på jernbanen i Nordjylland og give et generelt løft til den kollektive trafik i Aalborg-området.

Det er en stor og kompleks opgave, at etablere et nyt sporskifte, og derfor var det nødvendigt for Banedanmarks entreprenør at arbejde i døgndrift, mens arbejdet stod på henover påske. Aarsleff Rail A/S har lavet en såkaldt time lapse video, der viser, hvordan det omfattende arbejde blev udført.

Læs mere om arbejdet

På vores hjemmeside kan du læse mere om arbejdet. 
 

Nyt sporskifte ved Lindholm