Nu går vi i gang med næste fase

Vi er i fuld gang med arbejdet med at bygge den nye bane mellem Lindholm og Aalborg Lufthavn, som forventes at stå færdig med udgangen af 2020. Som en del af projektet går vi nu l i gang med næste fase. I næste fase af projektet skal vi blandt andet bygge et nyt dobbeltspor fra Lindholm Station frem til Søndergårdsvej, forstærke brofundamenterne ved Viaduktvej, opsætte en midlertidig gangbro ved Lindholm station og flytte klargøringsanlægget ved Lindholm Station til en ny placering tæt på lufthavnen.

Den nye bane til Aalborg Lufthavn og dobbeltsporet nord for Lindholm vil være med til at udvide kapaciteten på jernbanen i Nordjylland og give et generelt løft til den kollektive trafik i Aalborg-området.

Hvornår arbejder vi

Vi arbejder i og ved sporet fra midten af marts 2020 til og med oktober 2020, og allerede nu går vores entreprenør i gang med at gøre deres arbejdspladser klar. Arbejderne kommer til at foregå både i dagtimerne og om natten. De større arbejder i og ved sporet vil blive udført i døgndrift, når vi midlertidigt lukker jernbanen for togtrafik i påsken, pinsen og fra juli til september. Vi forsøger så vidt muligt at lægge det mest støjende arbejde i dagtimerne, men det kan blive nødvendigt også at udføre støjende arbejde om natten. Det skyldes, at vi af hensyn til sikkerheden, kun kan arbejde i sporet eller tæt på sporet, når jernbanen er spærret for togtrafik, og at vi kan kun få lov til at spærre togtrafikken i begrænsede perioder.

Perioder med forventet arbejde i døgndrift:

1. april-14. april
22. maj-2. juni
28. juni -21. september

Det skal vi lave

Vi skal lave grave- og jordarbejde, når vi skal udskifte blødbund. Vi skal lægge skærver, sveller og skinner og justere sporet. Vi skal desuden ramme pæle i påsken ved Viaduktvej. Vores arbejde udføres med forskellige maskiner blandt andet gravemaskiner, dumpere og skinnekørende maskiner, rammemaskine og justeringsmaskiner.

Støj, støv og trafik

Arbejdet vil betyde perioder med gener i form af støj, vibrationer og støv. Som nabo vil du også kunne opleve at vejene vil blive brugt til arbejdskørsel til og fra arbejdspladserne. Det vil også være nødvendigt midlertidigt at lukke Viaduktvej for biltrafik ca. 22 dage i juli måned, da vi skal sænke sporet under broen for at gøre klar til elektrificering af banen.

Togtrafikken på strækningen påvirkes periodevis af vores arbejde. Vi anbefaler derfor, at du altid tjekker rejseplanen.dk, når du planlægger en rejse.

Vi beklager de gener der er forbundet med vores arbejdet. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne.

Kontakt os

Har du spørgsmål kan du kontakte os på Aalborglufthavn@bane.dk. Udenfor normal arbejdstid kan du kontakte vores vagttelefon på 41 77 59 01.

Få mere at vide om projektet

Du kan læse mere om projektet på vores hjemmeside bane.dk.