Forberedelserne til Ny bane til Aalborg Lufthavn går i gang

De forberedende arbejder i forbindelse med, at Banedanmark skal bygge en jernbane til Aalborg Lufthavn går i gang mandag.
 
Mellem lufthavnen og Thistedvej udlægger vi en cirka én kilometer lang vold af sand. Sandvolden skal forberede underlaget til at bære vægten af jernbanen og de tog, der kommer til at køre på den.
 
"Ved at udlægge sandvolden undgår vi, at banen sætter sig. Når jorden under sandet har opnået tilstrækkelig styrke til at bære jernbanen, fjerner vi sandet igen. Det vil så blive brugt andre steder i byggeriet," fortæller byggeleder i Banedanmark Anders Paarup Andersen.
 
Den midlertidige sandvold bliver op til 20 meter bred i toppen og op til 40 meter bred i bunden, mens den vil have en højde på op til 6 meter. Inden vi kan bygge sandvolden, skal det øverste muldlag fjernes, og det går de første par uger med.
 
Sandvolden er færdigbygget midt i august 2018. Når selve banedæmningen skal bygges, får den en højde på cirka 0,5 meter.

Anlægsarbejdet begynder næste år
Forundersøgelserne i forbindelse med anlægget af banen er gået i gang. Detailprojekteringen og forberedelserne til de nødvendige ekspropriationer gennemføres i løbet af 2018. Selve anlægsarbejdet foregår i 2019 og 2020.
 
Læs mere om den nye bane til lufthavnen på Banedanmarks hjemmeside

For yderligere information kontakt Banedanmark presse på tlf. 8234 1313.