Bro over Lindholm Å midlertidigt lukket

Broen over Lindholm Å mellem kolonihaverne Åblink og Voerbjerglund er midlertidig lukket på grund af jordarbejder i forbindelse med byggeriet af den nye bane til Aalborg Lufthavn. Det er af sikkerhedsmæssige grunde nødvendigt at lukke broen. Broen forventes genåbnet, når det igen er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at færdes i området øst for Lindholm Å.

Vi beklager de gener, der er forbundet med vores arbejde.

I 2020 bygger vi jernbanen

Konstruktioner som broer og jernbanedæmninger står efterhånden færdige. Det betyder, at vi fra 2020 indleder arbejdet med at opbygge sporkasse og spor samt den nye station med perroner ved Aalborg Lufthavn. Byggeriet er endnu et skridt på vej mod fremtidens jernbane. 

Trafikale fordele når vi er færdige

Aalborg Lufthavn er den tredjestørste i Danmark, og med den nye bane vil den få direkte forbindelser til hovedjernbanenettet via Aalborg og Aarhus. Den ny lufthavnsbane vil blive en attraktiv forbindelse for mange forretnings-, charter- og fritidsrejsende fra en stor del af det nordlige Jylland.  Vi forventer, at den nye bane til Aalborg Lufthavn er klar til indvielse ved udgangen af 2020.

Læs mere om den nye bane til Aalborg Lufthavn.