Miljøredegørelse

Med miljøredegørelsen blev projektet sendt i den anden offentlige høring. Den løb fra den 2. marts til den 27. april 2015.