Sporfornyelse på Kystbanen

I sommeren 2018 fortsætter vi arbejdet med at renovere og forny spor og broer på Kystbanen. 

Når arbejdet er færdigt, kan togenes hastighed sættes op til strækningens almindelige hastighed på 100/120 km/t de steder, hvor den i dag er nedsat på grund af sporets tilstand. Som passager kan du fremover forvente, at der opstår færre fejl i sporet som eksempelvis skinnebrud og færre fejl i sporskifterne - også i vinterperioden.

Vi lukker banen for togtrafik, mens vi arbejder i sporet. I 2018 kører der derfor ingen tog mellem Hellerup og Helsingør fra fredag aften den 29. juni til og med søndag den 12. august. Mens banen er lukket, erstattes togene af togbusser.

Følg med i arbejdet på vores Facebookside.