Broarbejde: Vi spærrer to veje i Humlebæk og Nivå

I forbindelse med sporfornyelsen af Kystbanen skal vi i sommeren 2018 udskifte jernbanebroen over Dageløkkevej i Humlebæk samt jernbanebroen over Møllevej i Nivå. Som led i arbejdet, forventer vi at spærre begge veje for gennemkørsel fra udgangen af januar og frem til september.

Arbejdet udføres på samme måde i henholdsvis Humlebæk og Nivå ved, at vi bygger den nye jernbanebro ved siden af jernbanen og spærrer først sporet, når den nye bro er færdig. Herefter kan vi rive den gamle jernbanebro ned, skubbe den nye på plads og gøre sporet klar til togdrift.

Dageløkkevej og Møllevej spærres for gennemkørsel i en periode

Arbejdet betyder, at Dageløkkevej i Humlebæk og Møllevej i Nivå vil være spærret for gennemkørsel i en periode. Vi forventer, at de to veje vil være spærret fra udgangen af januar og frem til september 2018. 
Det er nødvendigt at spærre vejene for trafik, da vi skal grave ud for at støbe de nye jernbanebroer ved siden af de eksisterende samt efterfølgende retablere belægning mv.
Selve udskiftningen af de eksisterende broer med de nye broer udføres i sommeren 2018, mens der ikke er drift på Kystbanen. 
Når spærringsperioden for Dageløkkevej er endelig fastlagt, vil dette fremgå af skiltningen på stedet ligesom omkørselsruter også vil være skiltet. 

Sådan foregår et broindskub

Broen støbes på en midlertidig placering ved siden af det eksisterende banetrace.
Den gamle bro rives ned
Den nye bro skubbes ind på såkaldte baksebjælker - og det skal være millimeterpræcist
Banedæmningen genopbygges omkring den nye bro
Spor og sporkasse genopbygges
Et broindskub foregår ved en hastighed på få meter i timen, så det kan godt vare mellem 5 og 12 timer at få en bro skubbet på plads
Alternativet er at udføre broerne på stedet. Dette ville være en billigere løsning, idet man ikke skal skubbe broerne på plads. Til gengæld ville det kræve en lukning af banen i flere måneder.

Læs mere om broindskub 

Vi beklager de gener, arbejdet må medføre for dig som nabo og trafikant.