Perronhævning på Brønderslev Station

Infrastrukturplan 2035 blev vedtaget i juni 2021 af et bredt flertal i folketinget. Med afsæt i Puljen til øget tilgængelighed blev Projektet for Perronhævning i Brønderslev besluttet af forligskredsen i oktober 2021.

Projektets formål er at lette indstigningen i toget og herved sikre den spontane rejse for alle uanset behov. Brønderslev Station betjenes i dag af tog med en indstigningshøjde på 55 cm. Det svarer til standardhøjden på perroner i henhold til europæiske standarder. Eksisterende perron på Brønderslev Station er 26 cm, hvilket giver en uhensigtsmæssig ind- og udstigningshøjde for alle passagerer, der benytter stationen.

Perronhævning på Brønderslev station betyder reelt, at den nuværende perron rives ned og der bygges en ny Ø-perron (perron mellem to spor). På grund af den eksisterende perrons stand vil en ny perron være den mest holdbare og kvalitetsmæssigt bedste løsning. Projektet omhandler derfor anlæggelse af en ny Ø-perron med en højde på 55 cm. Herved sikres trinfri indstigning i tog, så alle passagerer uanset behov kan gennemføre en rejse til/fra Brønderslev Station uden forudgående bestilling af handicapassistance.

Ny perron anlægges i en længde på 130 meter i nordlig retning. Ny perron på Brønderslev Station forventes at være færdig ultimo 2025.