Ny station Laurbjerg

Banedanmark er i gang med at undersøge muligheden for genåbning af en station i Laurbjerg, ca. fire kilometer syd for Langå. Der har tidligere været station i Laurbjerg, men det blev besluttet at lukke den i 1982.

Hvis der træffes politisk beslutning om, at stationen skal genåbnes, forventes dette at kunne ske i 2022 eller 2023. Passagergrundlaget er vurderet til at ligge på godt 200 passagerer pr. dag.

Bevillingen som dækker Banedanmarks undersøgelser i 2017 og 2018 er på to millioner kroner.
Oversigtskort over Laurbjerg og omegn